Prezentare


Spitalul Orăşenesc Urlati este unitate sanitară publica, cu personalitate juridică, fiind în administrarea Consiliului Local Urlati, conform H.G.nr. 1882/21.12.2006 si H.C.L. nr.32/24.02.2011, functioneaza in baza Legii 95 din 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Spitalul Orășenesc Urlați stă la dispoziţia pacientilor cu o gamă largă de tratamente şi servicii medicale. Experienţa şi cunoştinţele profesionale ale personalului permit ca pacienţii să beneficieze, în acelaşi timp şi loc, de servicii medicale în 4 specialităţi medicale:

medicină internă
pediatrie
chirurgie
ginecologie.
Continuitatea serviciilor este asigurată în cele 4 specialităţi, unde activitatea medicală este neîntreruptă, prin prezenţa permanentă a medicilor specialişti.

Prin serviciile medicale oferite dorim să venim în întampinarea nevoilor pacienților noștri și comunităţii din arealul pe care-l deservim. Considerăm că pacientul trebuie să fie în centrul preocupărilor noastre şi că îi putem creşte gradul de confort fizic şi psihic.

Capitalul nostru cel mai important îl reprezintă medicii angajaţi, tineri, entuziaşti, competenţi, loiali, care, împreună cu restul personalului, vor face posibilă punerea în aplicare a misiunii declarate.

În activitatea pe care o derulăm ne bazăm pe:
  • respectarea dreptului la ocrotirea sănătăţii a tuturor categoriilor de populaţie, în alegerea medicului şi a unităţii sanitare
  • încurajarea dezvoltării În activitatea pe care o derulăm, ne bazăm pe respectarea dreptului la ocrotirea sănătăţii continue.
  • asigurarea unei largi accesibilităţi la servicii de ambulatorii şi spitaliceşti, asigurarea unor standarde ridicate a competenţelor profesionale
  • garantarea calităţii şi siguranţei actului medical,