Politica de Confidentialitate a datelor – GDPR

Politica privind confidentialitatea datelor

Site-ul este detinut si administrat de Spitalul Orasenesc Urlati, cu sediul în Strada Independentei, nr. 52, Urlati, judetul Prahova. Pentru a urmari mai usor informatiile, trebuie sa stii ca ne putem referi la institutia noastra folosind termenii „Spitalul Orasenesc Urlati”, „noua”, „nostru” etc, iar la tine ca utilizator si vizitator al site-ului folosind termenii „utilizator”, „dumneavoastra”, etc.

Aceasta politica descrie informatiile pe care le colectam atunci când vizitati acest site web. Prin utilizarea acestui site web, sunteti de acord cu colectarea si utilizarea informatiilor dumneavoastra personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu aceasta politica.

Site-ul poate contine legaturi catre si de pe site-uri web. Daca urmati un link catre oricare dintre aceste site-uri web, retineti ca aceste site-uri web au propriile politici de confidentialitate si ca nu avem nicio responsabilitate sau raspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web gestioneaza datele lor. Verificati aceste politici înainte de a trimite orice date personale acestor site-uri.

Informatiile colectate si durata de stocare

În cazul în care utilizati site-ul nostru, vom colecta si procesa urmatoarele date personale despre dumneavoastra:

 • Informatii pe care ni le oferiti: acestea sunt informatiile pe care ni le oferiti când completati un formular web. Informatiile pe care ni le furnizati pot include nume si prenume, adresa de e-mail, adresa, numarul de telefon sau alte informatii cu privire la vizita medicala (spitalul, sectia, data internarii si data externarii).
 • Informatii pe care le colectam despre dumneavoastra în momentul în care accesati site-ul nostru prin intermediul fisierelor cookie pe care le folosim. Consultati informarea privind cookie-urile pentru detalii suplimentare.

Stocarea datelor de natura personala se face, pe servere localizate in Romania, atata timp cat avem consimtamantul dumneavoastra.

Cum utilizam datele personale pe care le furnizati sau le colectam

Folosim datele personale despre dumneavoastra în urmatoarele moduri:

 • datele personale furnizate de dumneavoastra prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesarii solicitarilor dumneavoastra. Prin trimiterea solicitarii dumneavoastra sunteti de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastra de catre Spitalul Orasenesc Urlati.
 • Informatiile tehnice pe care le colectam prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în informarea privind cookie-urile.

Transferuri internationale

Din site-ul nostru web puteai sa distribuiti un articol utilizând un buton de distribuire în reteaua de socializare Facebook. Informatii detaliate cu privire la protectia datelor cu caracter personal oferita de aceste organizatie pot fi gasite la adresa: https://www.facebook.com/policy.php

Accesati datele dumneavoastra personale

Aveti dreptul sa cereti o copie a informatiilor detinute de noi prin formularea unei solicitari de acces. Pentru a solicita o copie a datelor detinute despre dumneavoastra sau pentru a va actualiza informatiile, contactati Spitalul Orasenesc Urlati la adresa de email spital@spitalulurlati.ro

Datele de natura personala detinute de catre Spitalul Orasenesc Urlati sunt supuse conditiilor din Regulamentul UE 679 /2016 care ofera persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informatii înregistrate, detinute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitari.

Drepturile persoanei vizate

Conform Regulamentului 679 /2016 – GDPR, aveti dreptului de a solicita Spitalului Orasenesc Urlati, în calitate de operator de date de natura personala, rectificarea, stergerea sau restrictionarea prelucrarii datelor personale referitoare la dumneavoastra.

Dreptul de a depune o plângere în fata Autoritatii de supraveghere

Conform Regulamentului 679 /2016 – GDPR, aveti dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii la adresa http://www.dataprotection.ro/.

 

 

 

 

Informare Supraveghere video/foto.

Fotografiile sau înregistrarile video ale persoanelor fizice în grupuri mici pot fi definite ca date cu caracter personal deoarece acestea contin persoane identificabile si trebuie sa fie prelucrate în conformitate cu principiile RGPD.

Spitalul Orasenesc Urlati este operator de date pentru toate fotografiile si înregistrarile video în care apar persoane, indiferent de locul în care au loc înregistrarile, daca acestea sunt facute folosind echipamentele acesteia.

Spitalul Orasenesc Urlati nu este operator de date în cazul fotografiilor sau înregistrarilor video create de pacienti, angajati sau de vizitatori pentru uzul propriu utilizând echipamente personale.

În cazul înregistrarilor video realizate cu camerele de supraveghere, Spitalul Orasenesc Urlati foloseste ca baza legala Art.6(1)c „prelucrarea este necesara în vederea îndeplinirii unei obligatii legale care îi revine operatorului” si Art.6(1)f „prelucrarea este necesara în scopul intereselor legitime urmarite de operator”.

În cazul fotografiilor, este utilizat Art.6(1)a „consimtamântul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice”.

       Mod de aplicare a cerintelor regulamentului

– În cazul în care fotografiile sau înregistrarile video privesc persoane sau grupuri mici de persoane, vom obtine consimtamântul persoanelor vizate deoarece acesta este cel mai simplu si mai sigur mod de a dovedi ca imaginea este obtinuta într-un mod corect si în conformitate cu drepturile persoanei. Pot aparea si cazuri în care exista o conditie alternativa de prelucrare (exemplu: existenta unui contract pentru înregistrarea unui eveniment).

– În cazul în care fotografiile sau înregistrarile video privesc grupuri mari de persoane, pentru a asigura conformitatea cu RGPD, fotograful / cameramanul va cere verbal permisiunea de a fotografia / filma sau va afisa un mesaj cu privire la fotografierea/ înregistrarea video ce urmeaza sa se desfasoare.

– În cazul înregistrarilor video folosite în scopul asigurarii securitatii, prevenirii si detectarii criminalitatii, sunt afisate  anunturi care indica prezenta camerelor. Durata de stocare a înregistrarilor video preluate de la camerele de supraveghere este de maxim 30 de zile.

– În urma unei solicitari întemeiate, este posibila transmiterea înregistrarilor video folosite în scopul asigurarii securitatii catre Politie sau alte autoritati.

– Persoanele vizate, fotografiate sau înregistrate video, beneficiaza de drepturile prevazute în Regulamentului nr. 679 / 2016.

 

 

 

 

 

Informare privind protecția datelor cu caracter personal

 

Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, Spitalul Orășenesc Urlați este un operator de date. Datele de contact ale Spitalului Orășenesc Urlați sunt următoarele: Str. Independenței, nr. 52, Urlați, Judetul Prahova, Telefon 0244.272.518.

 

De ce colectăm informații despre dvs.

Spitalul Orășenesc Urlați colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce ne revin conform legii, respectiv în scopuri de medicină preventivă, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizată ori de gestionare a serviciilor de sănătate care acţionează în interesul persoanei vizate.

 

Ȋn momentul prezentării la Spitalul Orășenesc Urlați, putem colecta și prelucra date cu caracter personal din următoarele categorii:

 Identitate (nume și prenume, nume și prenume contact urgenţă sau însoţitor șamd);

 Contact (adresă, adresă e-mail, telefon, telefon contact urgenţa șamd);

 Identificare (CNP, CID, numǎr foaie de observaţie, număr set analize șamd);

 Informaţii cu caracter special (stare de sănătate, dizabilităţi șamd);

 Informaţii financiare (diferite sume plătite);

 Fotografii sau înregistrări video.

 

Categoriile de date menţionate sunt prelucrate în următoarele situaţii:

 în cazul furnizării serviciilor medicale de către Spitalul Orășenesc Urlați;

 în cazul obligației de a respecta legile aplicabile și de a transmite anumite informații instituțiilor

statului;

 în vederea decontării serviciilor medicale de către CNAS / CJAS Prahova;

 în cazul situațiilor în care personalul Spitalul Orășenesc Urlați trebuie să contacteze un contact de urgență pe care l-ați specificat;

 în cazul fotografiilor sau înregistrarilor video realizate pentru prezentarea spitalului;

 pentru a vă asigura siguranța și securitatea dumneavoastră și a bunurilor ce vǎ aparțin precum și

pentru a asigura siguranța și securitatea angajaților și bunurilor spitalului.

 

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi aceste date cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor menţionate

mai sus, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la dificultăţi în organizarea şi furnizării serviciilor

medicale.

 

Temeiul juridic al prelucrărilor de date cu caracter personal

Informaţiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu:

 Legea 95/2000 — Privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare;

 Legea nr.629/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.124/1998 privind organizarea si

functionarea cabinetelor medicale;

 Ordinul nr.1.301 din 20 iulie 2007 (actualizat) pentru aprobarea Normelor privind funcționarea

laboratoarelor de analize medicale;

 Legea nr. 82/1991 Legea contabilitătii (republicată), modificată si completată;

 Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și

normele de aplicare ale acesteia;

 Regulamentul UE 679/2016.

 

Din punct de vedere al Regulamentul UE 679/2016, informaţiile sunt prelucrate după cum urmează:

 

Prelucrare date de natura personala Condiții prevazute ȋn regulament

 

Furnizarea de servicii medicale şi

prelucrarea informaţiilor din categoriile

speciale (de exemplu, informații

referitoare la starea dumneavoastră de

sănătate)

Art.6(1)b, pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract,

Art.6(1)c, în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale,

Art.6(1)d, pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice,

Art.6(1)e, îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public,

Art.9(2)h, prelucrarea este necesară în scopuri legate de medicina preventivă sau a muncii, de evaluarea capacităţii de muncă a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistenţă medicală sau socială sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate sau de asistenţă socială.

Transmiterea anumitor informații instituțiilor statului Art.6(1)c, în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale

Art.9(2)i, prelucrarea este necesară din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, cum ar fi protecţia împotriva ameninţărilor transfrontaliere grave la adresa sănătăţii sau asigurarea de standard ridicate de calitate şi siguranţă a asistenţei medicale şi a medicamentelor sau a dispozitivelor medicale.

Utilizarea unui contact de urgență

specificat

Art.6(1)d, pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice,

Art.9(2)c, prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte

persoane fizice, atunci când persoana vizată se află în

incapacitate fizică sau juridică de a-şi da

consimţământul.

 

Fotografii sau înregistrări video realizate

pentru prezentarea condițiilor şi serviciilor oferite

Art.6(1)a, persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
Supraveghere video folosind sistemul

intern de supraveghere video

Art.6(1)c, în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale,

Art.6(1)f, prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă.

 

Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Destinatarii informaţiilor pot fi:

 • Ministerul Sănătaţii, Direcţia de Sănătate Publică Prahova;
 • ANAF, ITM;
 • CNAS, CJAS, SNSPMS;
 • Alte uniţăti din domeniul sănătaţii: SMURD, Spitalul Județean de Urgențǎ Ploiești, CMI șamd;
 • Uniţăti medicale private;
 • Autorităţi locale, Poliţie, Servicii de asistenţă socială.

Cum protejam informațiile confidențiale colectate

Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și / sau în formă electronică.

Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate

adecvat și cu accesul permis doar personalului autorizat.

De asemenea, ne asigurăm că persoanele împuternicite sunt obligate din punct de vedere contractual să

implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor, în cazul în care datele prelucrate

de acestea identifica sau ar putea identifica o persoană.

 

Locația de stocare și durata de stocare

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate în spaţii și pe echipamente situate în incinta Spitalului Orășenesc Urlați. Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerinţele legale, cu reglementarile interne ale organizaţiei și a cele mai bune practici din acest domeniu.

 

Drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform Regulamentului UE 679/2016, aveţi următoarele drepturi: accesul la datele personale care vă

privesc, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării,

precum şi dreptul la portabilitatea datelor. În plus, aveţi dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale

cu caracter automat, precum și de a vă adresa instanţei de judecată competente.

Disponibilitatea acestor drepturi depinde de justificarea legală a prelucrării.

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimţământul dumneavoastră,

aveţi dreptul de a se retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării

efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Dacă aveţi nemulţumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal,

aveţi dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor

cu Caracter Personal http://www.dataprotection.ro/.

Dacă doriţi să faceţi o solicitare în temeiul Regulamentului UE 679/2016, pentru a putea să vă

răspundem într-un mod eficient va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră (nume complet, CNP,

adresa) și indicații privind informațiile pe care le solicitați.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi Responsabilul de Protecţia Datelor la adresa de email

spital@spitalulurlati.ro

 

 

 

 

 

Informare privind cookie-urile

Spitalul Orasenesc Urlati , este o persoana juridica româna, cu sediul in strada Independentei, nr. 52, Urlati, judetul Prahova.

Va rugam sa cititi aceasta Informare privind cookie-urile la începutul interactiunii cu Website-ul nostru http://www.spitalulurlati.ro

 1. Ce este un fisier cookie si în ce scop este folosit?

Website-ul nostru utilizeaza tehnologia de tip cookie pentru a va oferi un serviciu web mai bun si personalizat. Datele stocate de fisierele de tip cookie utilizate pe website-ue nostru nu arata niciodata detalii personale în baza carora sa poate fi stabilita o identitate individuala.

Un fisier de tip cookie reprezinta un mic fisier text care este stocat si/sau citit de browserul dumneavoastra web pe hard disk-ul sau memoria dispozitivului utilizat (de exemplu: computer, laptop sau smartphone) în functie de site-urile web pe care le vizitati. De asemenea, fisierele de tip cookie fac interactiunea dumneavoastra cu site-urile web mai sigura si mai rapida, deoarece acestea îsi pot aminti preferintele dumneavoastra (de exemplu: datele de autentificare, limba utilizata), informatiile stocate fiind citite de catre site-ul web originar (first-party cookie) sau catre alt site web caruia le apartin (third-party cookie), atunci când vizitati din nou site-ul web utilizând acelasi dispozitiv.

 1. Cum puteti controla fisierele de tip cookie

Va puteti retrage consimtamântul privind fisierele de tip cookie în orice moment. În acest scop, putetti sa blocati sau eliminati fisierele cookie fie prin intermediul setarilor browserului dumneavoastra web sau prin utilizarea unor software-uri puse la dispozitie de terti, sau urmând instructiunile specifice pentru categoriile de cookie din sectiunile urmatoare. În orice situatie, pot aparea probleme legate de utilizarea anumitor parti ale site-ului web daca dezactivati fisierele de tip cookie.

În cazul în care doriti sa eliminati fisierele de tip cookie stocate pe dispozitivul dumneavoastra si sa configurati browserul dumneavoastra web astfel încât sa refuze fisiere de tip cookie, puteti sa utilizati setarile privind preferintele din browser-ul dumneavoastra web. De  obicei, puteti gasi setarile de navigare referitoare la fisiere de tip cookie în meniurile „Optiuni”, „Instrumente” sau „Preferinte” din browserul web pe  care îl utilizati pentru a accesa website-ul nostru. În functie de browserele web existente, pot fi utilizate mijloace diverse pentru a dezactiva fisierele de tip cookie. Pentru a obtine mai multe informatii, va rugam sa vizitati website-ul browser-ului dumneavoastra:

Pentru a afla mai multe despre fisierele de tip cookie, va rugam sa vizitati www.allaboutcookiers.org  care prezinta informatii suplimentare privind publicitatea comportamentala si viata privata online.

 1. Tipuri de fisiere tip cookie existente

În baza functiei si scopului pentru care sunt utilizate fisierele de tip cookie, acestea sunt, de obicei, clasificate în urmatoarele categorii:

 • Fisiere de tip cookie absolut necesare va permit sa navigati pe un website si sa-i utilizati functiile de baza. De obicei, acestea sunt instalate doar ca raspuns la actiunile efectuate de dumneavoastra care echivaleaza cu o cerere de servicii. Aceste fisiere de tip cookie sunt indispensabile pentru utilizarea website-ului. Pentru detalii cu privire la cookie-urile utilizate din aceasta categorie, consultati sectiunea Detalierea cookie-urilor folosite.
 • Fisiere de tip cookie privind preferintele sunt utilizate pentru a va recunoaste atunci când reveniti pe website-ul nostru si ne permit sa va oferim functii îmbunatatite si mai personalizate, cum ar fi reamintirea preferintelor dumneavoastra. Aceste fisiere de tip cookie colecteaza informatii anonime si nu pot urmari navigarile dumneavoastra pe alte site-uri web. Pentru detalii cu privire la cookie-urile utilizate din aceasta categorie, consultaai sectiunea Detalierea cookie-urilor folosite.
 • Fisiere de tip cookie statistice si privind performanta ne permit sa recunoastem si sa numaram utilizatorii si sa colectam informatii despre modul în care este utilizat website-ul (de exemplu: paginile pe care un utilizator le deschide cel mai des si daca utilizatorul primeste mesaje de eroare de la anumite pagini). Aceasta ne ajuta sa îmbunatatim modul în care functioneaza  website-ul nostru, asigurându-ne ca puteti gasi usor ceea ce cautati. Pentru detalii cu privire la cookie-urile utilizate din aceasta categorie, consultati sectiunea Detalierea cookie-urilor folosite.
 • Fisiere de tip cookie privind marketing si identificarea publicului tinta înregistreaza vizita dumneavoastra pe website-ul nostru, paginile pe care le-ati vizitat si link-urile pe care le-ati accesat. Utilizam aceste informatii pentru a oferi reclame mai relevante pentru dumneavoastra si interesele dumneavoastra. În acelasi timp, acestea sunt utilizate pentru a limita frecventa cu care puteti vedea o reclama si pentru a ajuta la masurarea eficientei campaniilor publicitare. De asemenea, în acelasi scop, putem împartasi aceste informatii cu terte-parti (de exemplu: furnizori de servicii externe). Pentru detalii cu privire la cookie-urile utilizate din aceasta categorie, consultati sectiunea Detalierea cookie-urilor folosite.
 • Fisiere de tip cookie privind retelele sociale va permit sa împartasiti direct din website activitatea dumneavoastra pe retele sociale, cum ar fi Facebook, Twitter sau Google+. Aceste fisiere de tip cookie nu sunt controlate de catre noi. Pentru detalii cu privire la cookie-urile utilizate din aceasta categorie, consultati sectiunea Detalierea cookie-urilor folosite.
 • Alte tipuri de fisiere de tip cookie care pot fi utilizate ulterior. Va vom informa prin actualizarea acestei informarii daca vom utilizate orice alte tipuri de cookies.

Va rugam sa observati ca website-ul nostru utilizeaza serviciile unor terte-parti pentru a obtine informatii cu privire la utilizarea de catre dumneavoastra a website-ului nostru pentru a optimiza experienta dumneavoastra de utilizator  si pentru a va prezenta publicitate în afara website-ului nostru. Aceste terte-parti (de exemplu: agentii de publicitate si furnizorii de servicii externe) pot, de asemenea, utiliza fisiere de tip cookie, asupra carora nu exercitam niciun control.

 1. Detalierea cookie-urilor folosite
Tip cookie Denumire cookie Furnizor Tip Expira
Necesare : PHPSESSID (spitalulurlati.ro) HTTP Sesiune
Datele sunt trimise in: Romania (adecvat)
Preferinte : tipul_userului (spitalulurlati.ro) HTTP 29 zile
Datele sunt trimise in: Romania (adecvat)
TinyMCE_comentinformare      (spitalulurlati.ro)
url_user    (spitalulurlati.ro)
Statistice :  —  —  —  —
Marketing : popup spitalulurlati.ro HTTP 4 zile
Datele sunt trimise in: Romania (adecvat)
Retele sociale :  facebook.com (nu se prelucreaza date, doar marketing)
 —

În acest moment depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca aceasta este o lista completa a tuturor cookie-urilor folosite pe website si ne dorim sa mentinem actualizata aceasta Informare privind cookie-urile. Te invitam sa vizitezi aceasta pagina din când în când, pentru a fi la curent cu schimbarile pe care le aducem. Cu toate acestea, pot exista ocazii în care lista va fi incompleta sau neactualizata. Daca într-o anumita zi ai nevoie de o confirmare a cookie-urilor utilizate de noi, te rugam sa contactezi la adresa spital@spitalulurlati.ro.

 

 

 

 

 

Informare privind protecția datelor cu caracter personal

 

Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, Spitalul Orășenesc Urlați este un operator de date. Datele de contact ale Spitalului Orășenesc Urlați sunt următoarele: Str. Independenței,nr. 52, Urlați, Judetul Prahova, Telefon 0244.272.518.

 

De ce colectăm informații despre dvs.

Spitalul Orășenesc Urlați colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul desfășurării procesului de recrutare, gestionării contractelor individuale de muncă și pentru îndeplinirea cerinţelor legale.

 

Ȋn momentul participării la un proces de recrutare sau in cazul angajării la Spitalul Orășenesc Urlați, putem colecta și prelucra date cu caracter personal din următoarele categorii:

 Identitate (nume și prenume șamd);

 Contact (adresă, adresă e-mail, telefon șamd);

 Identificare (CNP, serie si număr carte de identitate șamd);

 Informații profesionale (locul de munca, profesia, istoricul profesional, educație șamd);

 Informații personale (informații despre alți membrii ai familei, informații privind asigurarea medicală,

traseu adresă domiciliu-serviciu șamd);

 Informații privind sănătatea necesare pentru medicina muncii sau pentru evaluarea capacităţii de

muncă a angajatului;

 Informaţii financiare (salariu, beneficii, pensie, taxe, tranzacții financiare șamd);

 Informații trafic internet (website-uri accesate, ip-uri accesate șamd);

 Identificatori online (adresă email, IP, user șamd);

 Fotografii sau înregistrări video.

 

Categoriile de date menţionate sunt prelucrate în următoarele situaţii:

 în cazul prelucrărilor necesare în procesul de recrutare;

 în cazul în care sunteți angajat(ă) în cadrul Spitalului Orășenesc Urlați;

 în cazul obligației de a respecta legile aplicabile și de a transmite anumite informații instituțiilor

statului;

 în cazul fotografiilor sau înregistrarilor video realizate pentru prezentarea spitalului;

 pentru a vă asigura siguranța și securitatea dumneavoastră și a bunurilor ce vǎ aparțin precum și

pentru a asigura siguranța și securitatea angajaților și bunurilor spitalului.

 

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi aceste date cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la dificultăţi la angajarea în Spitalului Orășenesc

Urlați sau în derularea contractului de muncă.

 

Temeiul juridic al prelucrărilor de date cu caracter personal

Informaţiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu:

 Legea nr. 95/2000 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare;

 Legea nr. 53 / 2003, Codul muncii;

 Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

 Ordonanța de urgență nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de

sănătate;

 Legea nr. 227 / 2015, Codul fiscal;

 Legea nr. 82/1991, Legea contabilitătii (republicată), modificată si completată;

 Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice;

 Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și normele de

aplicare ale acesteia.

 

Din punct de vedere al Regulamentul UE 679/2016, informaţiile sunt prelucrate după cum urmează:

Prelucrare date de natura personala Condiții prevazute ȋn regulament
Prelucrarea datelor necesare pentru procesul de recrutare, primite direct de la candidați sau prin intermediul site-urilor de recrutare Art.6(1)a, persoana vizată şi-a dat consimţământul

pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal

pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

Prelucrarea datelor angajaților necesară

pentru îndeplinirea condițiilor contractuale

dintre Spitalul Orășenesc Urlați şi angajați. Prelucrarea categoriilor sensibile de date este necesară pe baza faptului că organizația își îndeplinește obligațiile legale și prelucrează date legate de medicina muncii sau de evaluarea

capacităţii de muncă a angajatului.

Art.6(1)b, pentru executarea unui contract la care

persoana vizată este parte sau pentru a face

demersuri la cererea persoanei vizate înainte de

încheierea unui contract,

Art.6(1)c, îndeplinirirea unei obligaţii legale,

Art.9(2)h, date legate de medicina muncii sau de

evaluarea capacităţii de muncă a angajatului.

Transmiterea anumitor informații instituțiilor statului şi afisarea pe site-ul www.spitalulurlati.ro a declarațiilor de avere şi de interese. Art.6(1)c, îndeplinirea unei obligaţii legale

 

Monitorizarea accesului, a email-urilor si a traficului de internet pentru a asigura siguranța și securitatea sistemelor informatice ale spitalului. Art.6(1)f, prelucrarea este necesară în scopul

intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă.

Fotografii sau înregistrări video realizate pentru prezentarea condițiilor şi serviciilor oferite Art.6(1)a, persoana vizată şi-a dat consimţământul

pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal

pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

Supraveghere video folosind sistemul intern de supraveghere video pentru a asigura siguranța și securitatea angajaților și bunurilor spitalului. Art.6(1)c, în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale,

Art.6(1)f, prelucrarea este necesară în scopul

intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă.

 

 

 

 

Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Destinatarii informaţiilor pot fi:

 • Ministerul Sănătaţii, Direcţia de Sănătate Publică Prahova;
 • Ministerul Muncii, ITM, ANAF;
 • CNAS, CJAS Prahova, SNSPMS;
 • Autorităţi locale, Poliţie, Servicii de asistenţă socială;
 • Institutii bancare.

 

Cum protejam informațiile confidențiale colectate

Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și / sau în formă electronică.

Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate

adecvat și cu accesul permis doar personalului autorizat.

De asemenea, ne asigurăm că persoanele împuternicite sunt obligate din punct de vedere contractual să

implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor, în cazul în care datele prelucrate

de acestea identifica sau ar putea identifica o persoană.

 

Locația de stocare și durata de stocare

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate în spaţii și pe echipamente situate în incinta Spitalului Orășenesc Urlați. Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerinţele legale, cu reglementarile interne ale organizaţiei și a cele mai bune practici din acest domeniu.

 

Drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform Regulamentului UE 679/2016, aveţi următoarele drepturi: accesul la datele personale care vă

privesc, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării,

precum şi dreptul la portabilitatea datelor. În plus, aveţi dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale

cu caracter automat, precum și de a vă adresa instanţei de judecată competente.

Disponibilitatea acestor drepturi depinde de justificarea legală a prelucrării.

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimţământul dumneavoastră,

aveţi dreptul de a se retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării

efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Dacă aveţi nemulţumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal,

aveţi dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor

cu Caracter Personal http://www.dataprotection.ro/.

Dacă doriţi să faceţi o solicitare în temeiul Regulamentului UE 679/2016, pentru a putea să vă

răspundem într-un mod eficient va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră (nume complet, CNP,

adresa) și indicații privind informațiile pe care le solicitați.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi Responsabilul de Protecţia Datelor la adresa de email

spital@spitalulurlati.ro

 

 

Drepturile Persoanei Vizate

Persoanele vizate de prelucrari au un numar de drepturi în cadrul Regulamentului UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Acestea includ:

– Dreptul la transparenta informatiilor, a comunicarilor si a modalitatilor de exercitare a drepturilor persoanei vizate. Spitalul Orasenesc Urlati furnizeaza informari cu privire la prelucrarile de date efectuate, atat în zonele de acces în institutie si la avizierele din interiorul institutiei precum si pe acest site web.

– Dreptul de acces. Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care o privesc si, în caz afirmativ, acces la datele respective. Dreptul de a obtine o copie a datelor detinute nu trebuie sa aduca atingere drepturilor si libertatilor altor persoane.

– Dreptul la rectificare. Reprezinta dreptul persoanei vizate de a solicita operatorului sa remedieze inexactitatile privind datele cu caracter personal stocate în legatura cu acesta. În anumite circumstante, daca datele cu caracter personal sunt incomplete, o persoana poate cere operatorului sa completeze datele sau sa înregistreze informatii suplimentare.

– Dreptul de a fi uitat (stergerea). In anumite situatii, persoanele vizate au dreptul sa solicite ca datele lor sa fie sterse. De exemplu, acest drept se aplica Žîn cazul în care datele nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate sau dacaŽ individul îsi retrage consimtamântul sau daca informatia este prelucrata ilegal. Exista cateva exceptii: daca prelucrarea se face în scopuri stiintifice sau istorice, de cercetare sau în scopuri statistice, iar stergerea datelor ar face imposibila sau ar afecta grav îndeplinirea obiectivelor.

– Dreptul la restrictionarea prelucrarii. In anumite cazuri, persoana vizata are dreptul de a obaine din partea operatorului restrictionarea prelucrarii pentru o anumita perioada de timp în care operatorul trebuie sa verifice exactitatea datelor sau sa verifice daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

– Dreptul la portabilitate. Persoana vizata are dreptul de a solicita ca informatiile sa-i fie furnizate într-o forma structurata, frecvent utilizata, care sa poata fi interpretataŽ automat prin intermediul unui program informatic, astfel încât aceasta sa poata fi trimisa altui operator de date. Acest lucru se aplica numai datelor cu caracter personal care sunt prelucrate prin mijloace automate (nu pe hârtie), datelor cu caracter personal pe care persoana vizata le-a furnizat operatorului si numai atunci când prelucrarea se face pe baza consimtamântului sau a unui contract.

– Dreptul la obiectie. Persoanele vizate au dreptul de a formula obiectii fata de anumite tipuri de prelucrari. Exceptand cazul in care prelucrarea datelor se face in scopul marketing-ului direct (inclusiv, profilarea în scop de marketing direct), persoana vizata trebuie sa demonstreze motivele pentru care se opune unei prelucrari.

– Drepturi legate de luarea deciziilor si profilarea automata. Dreptul se refera la decizii sau profiluri automate care ar putea avea ca rezultat efecte semnificative asupra unui individ. Persoanele vizate au dreptul sa nu se supuna deciziilor bazate exclusiv pe prelucrarea automata. Atunci când se utilizeaza profilarea, trebuie luate masuri pentru a asigura securitatea si fiabilitatea serviciilor. Decizia automata bazata pe date sensibile poate fi facuta numai cu acordul explicit al persoanei vizate.

Tabelul urmator prezinta drepturile disponibile persoanelor vizate în functie de criteriul de prelucrare ales pentru prelucrare.

  Criterii legale de prelucrare
Drepturi persoana vizata Consimtamânt Contract Obligatie legala Interes vital Interes public Interes legitim
Retragere consimtamânt Da Nu Nu Nu Nu Nu
Transparenta

 

Da Da Da Da Da Da
Acces

 

Da Da Da Da Da Da
Rectificare

 

Da Da Da Da Da Da
Stergere

 

Da Nu Nu Nu Nu Da
Restrictionare prelucrare Da Da Da Da Da Da
Portabilitate date Da Da Nu Nu Nu Nu
Obiectie

 

Nu Nu Nu Da Da
Decizii automate si profilare Nu Nu Da Da Da

Orice solicitare facuta pentru a invoca oricare dintre drepturile anterioare va fi tratata prompt, în termen de o luna de la primirea cererii sau de la primirea informatiilor suplimentare solicitate pentru solutionarea acesteia.

 

 

Cereri de Acces

Spitalul Orasenesc Urlati primeste, analizeaza si solutioneaza solicitari legate de prelucrarea datelor cu caracter personal care intra sub incidenta Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, denumit în continuare RGPD.

RGPD ofera persoanelor vizate dreptul de a accesa informatiile personale pe care le detine Spitalul Orasenesc Urlati. Scopul unei astfel de solicitari de acces este de a da posibilitatea persoanelor vizate sa confirme exactitatea datelor cu caracter personal si de a verifica legalitatea prelucrarii pentru a le permite, daca este necesar, exercitarea drepturilor prevazute de regulament.

Spitalul Orasenesc Urlati trebuie sa raspunda tuturor solicitarilor de acces intr-un termen de maxim 30 de zile, informatiile fiind oferite în mod normal gratuit.

Solicitarile se înainteaza personal sau de catre mandatarul persoanei vizate care este sot sau ruda pâna la gradul al doilea inclusiv. În cazul sotilor sau rudelor pâna la gradul al doilea inclusiv, se anexeaza o declaratie pe propria raspundere semnata de petitionar, iar în cazul altor persoane, se anexeaza procura notariala.

Solicitarile trimise se semneaza olograf sau electronic, iar în cazul petitiilor trimise electronic care nu pot fi semnate, Responsabilul cu Protectia Datelor desemnat de Spitalul Orasenesc Urlati poate solicita confirmarea corectitudinii datelor transmise electronic.

Pentru primirea si înregistrarea valabila a unei solicitari este obligatorie furnizarea urmatoarelor date ale solicitantului: nume, prenume, adresa postala de domiciliu sau de resedinta. În cazul în care solicitarea este depusa electronic este obligatorie furnizarea adresei de posta electronica a solicitantului.

De asemenea, atunci când se constata ca datele completate în solicitare sau în documentele transmise sunt incomplete sau insuficiente, Responsabilul cu Protectia Datelor desemnat de Spitalul Orasenesc Urlati poate cere persoanei vizate sa transmita informatii suplimentare pentru a putea analiza sau rezolva solicitarea. Un nou termen de cel mult 30 de zile poate sa curga de la data furnizarii de informatii suplimentare.

În cazul în care o persoana adreseaza mai multe solicitari, pentru aceleasi chestiuni, acestea se conexeaza, solicitantul urmând sa primeasca un singur raspuns care face referire la toate solicitarile primite.

În cazul în care o persona revine cu o noua solicitare prin care reclama aceleasi aspecte semnalate într-o solicitare anterioara la care a primit raspuns, solicitarea se anexeaza la prima solicitare si se claseaza, fara a se mai trimite un raspuns solicitantului.

Atunci când o solicitare este în mod vadit nefondata sau excesiva, în special din cauza caracterului ei repetitiv, Spitalul Orasenesc Urlati poate percepe o taxa rezonabila, bazata pe costurile administrative, sau poate refuza tratarea acesteia. Sarcina de a demonstra caracterul evident nefondat sau excesiv al cererii revine Responsabilul cu Protectia Datelor desemnat de Spitalul Orasenesc Urlati.

Pentru mai multe detalii despre depunerea unui solicitari, va rugam sa contactati Responsabilul de Protectia Datelor la adresa de e-mail spital@spitalulurlati.ro .