Laborator radiologie și imaginistică medicală

Laboratorul de radiologie are urmatoarele atributii:

  • efectuarea examenelor radiologice in laborator si la patul bolnavului, in prezenta medicului;
  • efectuarea tratamentului cu radiatii bolnavilor internati si ambulatori;
  • aplica masurile pentru prevenirea iradierii bolnavilor si personalului din laborator;
  • colaboreaza cu medicii clinicieni in scopul precizarii diagnosticului ori de cate ori este necesar;
  • organizarea si utilizarea corespunzatoare a filmotecii;
  • raspunde de circuitul pacientului si documentelor aferente actului medical in sectia pe care o coordoneaza conform ROI si ROF si a legislatiei in vigioare;
  • respecta Normele Generale de Protectie a Muncii si Normele Specifice de protective a muncii si legislatia in vigoare pentru activitati in domeniul sanatatii;
  • laboratorul de explorari functionale asigura efectuarea investigatiilor medicale conform solicitarilor medicilor de specialitate si in raport cu dotarea existenta.