Laborator analize medicale

Laboratorul de analize medicale are in principal urmatoarele atributii

  • efectuarea analizelor medicale de : hematologie,citologie, biochimie, serologie, mocrobiologie, virusulogie, parazitologie, micologie, necesare precizarii diagnosticului, stadiului de evolutie a bolii si examenelor profilactice;
  • receptionarea produselor sosite pentru examene de laborator si inscrierea lor corecta;
  • asigurarea recipientelor necesare recoltarii produselor patologice;
  • redactarea la timp corecta si distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate;
  • raspunde de circuitul pacientului si documentelor aferente actului medical in sectia pe care o coordoneaza conform ROI si ROF si a legislatiei in vigioare.
  • respecta clauzele contractuale cu CAS Prahova .