Farmacia

14.1. Atributii :

 • pastreaza, prepara si difuzeaza medicamente de orice natura si sub orice forma, potrivit prevederilor Farmacopeei Romane in vigoare, specialitati farmaceutice autorizate si alte produse farmaceutice, conform nomenclatorului aprobat de Ministerul Sanatatii Publice;
 • depoziteaza produsele conform normelor in vigoare tinandu-se seama de natura si proprietatile lor fizico-chimice;
 • organizeaza si efectueaza controlul calitatii medicamentului si ia masuri ori de cate ori este necesar, pentru preintampinarea accidentelor, informand imediat organul superior;
 • asigura, in cadrul competentei sale primul ajutor bolnavilor;
 • asigura controlul prin:- controlul preventiv;
 • verificarea organoleptica si fizica;
 • verificarea operatiilor finale;
 • analiza calitativa a medicamentelor la masa de analize;
 • asigura informarea personalului medico-sanitar cu privire la medicament;
 • prescrierea, prepararea si eliberarea medicamentelor se face potrivit normelor stabilite de Ministeriul Sanatatii Publice;
 • eliberarea medicamentelor se face conform procedurii de eliberare a medicamentelor si a materialelor sanitare din farmacia de spital;
 • eliberarea medicamentelor pe baza condicilor destinate truselor de urgent (dulapurilor de urgent) se face pe baza solicitarii scrise sau on line a sectiei prescriptoare. Baremul truselor sau al dulapurilor de urgent este aprobat de medical sef de sectie/coordinator de compartiment, si directorul medical pe spital si contine medicamente de urgent specific sectiei respective in cantitati suficiente pentru o perioada stabilita;
 • respecta regulamentele RI si ROF N.P.M. si legislatia in vigoare.