Bloc alimentar

Organizare

Activitatea de pregătire a alimentatie se desfăsoară în cadrul blocului alimentar, dimensionat, amenajat si structurat în raport cu mărimea unitătii si cu cerintele specifice acestuia:

Spatiile vor fi utilate, luminate si ventilate corespunzător. În blocul alimentar se stabilesc si respectă circuite distincte pentru alimentele neprelucrate si pentru mâncarea pregătită, respectându-se procesul tehnologic si orientarea fluxului într-un singur sens, evitand încrucisările între fazele salubre si cele insalubre.

11.3.2 Atributii generale

Personalul din blocul alimentar va avea carnet de sănătate cu examenul clinic, investigatii de laborator conform controlului medical periodic anual si legilor în vigoare.

Personalul are obligatia de să-si însusească întructiunile privitoare la igiena de la locul de muncă.

Personalul din blocul alimentar va respectă normele de protectia muncii