Ambulatoriu

Organizare

Ambulatoriul de specialitate asigură asistenţa de specialitate bolnavilor ambulatorii şi este condusă de unul din medicii acesteia care îndeplineşte şi atribuţii de medic şef de Ambulatoriu, ajutat de o asistentă medicală şefă.

Programul de lucru al Ambulatoriului de specialitate se stabileşte pentru tot timpul zilei, diferenţiat pe cabinete, astfel încât să se asigure accesibilitatea la asistenţa medicală şi evitarea aglomeraţiei, pentru toate categoriile de populaţie.

Consultaţiile bolnavilor în Ambulatoriu, ca şi examenele la laboratoarele de diagnostic, se acordă de medicii specialişti, pe baza recomandărilor scrise ale medicului de familie, care trebuie să cuprindă motivul trimiterii şi diagnosticul prezumtiv. Cazurile de urgenţă, bolnavilor cu afecţiuni obstetricale, oftalmologice, precum şi bolnavilor aflaţi în supraveghere medicală activă, li se acordă asistenţă medicală în ambulatoriu, fără recomandarea medicului de familie.

Ambulatoriul de specialitate al spitalului are urmatoarele cabinete medicale :

 • Cabinet medicina internă;
 • Cabinet chirurgie generala;
 • Cabinet ORL;
 • Cabinet obstetrică-ginecologie;
 • Cabinet dermato-venerologie;
 • Cabinet oftalmologie;
 • Cabinet pediatrie;
 • Cabinet psihiatrie;
 • Cabinet endocrinologie;
 • Cabinet diabet și boli de nutriție;
 • Cabinet neurologie;
 • Cabinet ortopedie si traumatologie;
 • Cabinet cardiologie;
 • Cabinet gastroenterologie.

 

Atribuţiile cabinetelor de consultatii medicale de specialitate:

 • asigurarea asistenţei medicale de specialitate bolnavilor ambulatorii;
 • asigurarea primului ajutor medical şi a asistenţei medicale de urgenţă, în caz de boală sau accident;
 • îndrumarea bolnavilor către unităţile sanitare cu paturi în cazurile când este necesară internarea;
 • programarea judicioasă a bolnavilor la cabinetele de specialitate, pentru evitarea aglomeraţiei şi a amânărilor;
 • executarea măsurilor specifice de prevenire şi combatere a bolilor cronice şi degenerative;
 • organizarea şi efectuarea examenelor de specialitate în cadrul examenului medical la angajare şi controlul medical periodic al unor categorii de salariaţi;
 • organizarea şi asigurarea recuperării capacităţii de muncă pentru adulţi şi copii;
 • organizarea depistării active, prevenirii şi combaterii tuberculozei, bolilor venerice, tulburărilor şi bolilor psihice, etc.;
 • dispensarizarea unor categorii de bolnavi şi unor persoane sănătoase supuse riscului de îmbolnăvire;
 • întocmirea documentelor medicale pentru bolnavii din teritoriu, potrivit dispoziţiilor în vigoare;
 • efectuarea investigaţiilor necesare expertizei capacităţii de muncă;
 • colaborarea cu secţiile şi serviciile de expertiză şi recuperare medicală a capacităţii de muncă, în stabilirea capacităţii de muncă; efectuarea investigaţiilor de muncă, necesare pentru expertizele medico-legale;
 • informarea permanentă a bolnavilor, privind problemele medico-sanitare importante din teritoriu, precum şi asupra drepturilor şi indicatorilor pe care le au pentru cunoaşterea şi păstrarea proprie sănătăţii.