Internare/Externare

Internarea pacientului

La internare pacientul trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
1. bilet de trimitere (de la medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriul de specialitate)

2. act de identitate (buletin, carte de identitate sau pasaport, certificat de nastere in cazul copiilor sub 14 ani)

3. document doveditor ca pacientul este asigurat (adeverinta de salariat sau elev sau student sau lucrator pe cont propriu, cupon de pensie sau handicap sau somaj sau ajutor social)

4. card de sanatate

Externarea pacientului

La externare pacientul primeste urmatoarele documente:
1. scrisoarea medicala/Bilet de iesire din spital

2. certificat de concediu medical, acolo unde este cazul

3. adeverinţă medicală – pentru elevi, studenţi

4. decont de cheltuieli la externare pentru serviciile medicale primite

Externarea pacientilor se face numai cu avizul medicului curant. Pacientul este rugat să anunte medicul curant daca îi este necesar concediul medical.