CPIAMM

COMPARTIMENTUL DE PREVENIRE A INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE (CPIAAM)

Organizare

Compartimentul de Prevenire si Control al Infectiilor Nosocomiale (C.P.C.I.N.) este organizat în conformitate cu prevederile OMS nr.1101/2016;

C.P.C.I.N este subordonat din punct de vedere administrativ Directorului Medical.

Atributii

 • Asigură supravegherea epidemiologică a infectiilor nosocomiale prin colectarea, înregistrarea, analiza, interpretarea si diseminarea datelor;
 • Elaborează buletinul informativ lunar privind morbiditatea, severitatea si eficienta aplicării măsurilor de prevenire a infectiilor nosocomiale;
 • Colaborează cu conducerile sectiilor / compartimentelor pentru elaborarea metodologiei specifice de prevenire si tinere sub control a infectiilor nosocomiale, pe care o supune aprobării Comitetul Director pentru punere în aplicare si respectare;
 • Efectuează ancheta epidemiologică în izbucniri epidemice de infectii nosocomiale, stabilind factorii cauzali si programele specifice de măsuri si control, urmărind respectarea acestora;
 • Verifică respectarea normelor de igienă spitalicească, de igienă a produselor alimentare, în special a celor dietetice, a normelor de sterilizare si mentinerea materialelor sanitare si a solutiilor injectabile, precum si respectarea precautiunilor universale. Organizează măsurile de remediere a deficientelor constatate;
 • Este responsabil pentru organizarea si realizarea programelor instructive educative privind prevenirea infectiilor nosocomiale, colaborând cu personalul calificat din sectii / compartimente;
 • Coordonează elaborarea si actualizarea anuală, împreună cu membrii Consiliului Medical a Ghidului de prevenire a infectiilor nosocomiale;
 • Evaluează activitatea de prevenire si control a infectiilor nosocomiale;
 • Organizează depistarea, raportarea, evidenta, izolarea, tratarea si aplicarea măsurilor de control în caz de boală transmisibilă internată sau apărută în spital;
 • Stabileste un ritm de control pentru depistarea cazurilor nediagnosticate, neînregistrate si neanuntate (ritm recomandat: minim la 2 zile, maxim la 7 zile);
 • Înregistrează si declară cazurile de infectie nosocomială descoperite la verificările pe care le face la nivelul sectiilor, după consult cu medicul curant al pacientului;
 • Are obligatia întocmirii Dării de seamă statistice trimestriale si transmiterea ei către D.S.P.