Coplata – Investigatii si tratamente

Incepand cu data 01.09.2015, conform deciziei 375 din 27.08.2015, Spitatul Orasenesc Urlati incaseaza de la asigurati suma corespunzatoare coplatii in valoare de 10 lei pentru:

 • Serviciile medicale acordate in regim de spitalizare continua, in sectiile/compartimentele cu paturi organizate conform prvederilor legale in vigoare si aflate in relatii contractuale cu casa de asigurari de sanatate;
 • Serviciile medicale spitalicesti, acordate in regim de spitalizare continua, prevazute in pachetul de servicii medicale de baza si in pachetul de servicii ce se acorda persoanelor care se asigura facultativ.

Exceptie de Ia aceste prevederi fac:

 • serviciite medicate spitalicesti acordate in sectiile/compartimentele de ingrijiri
  pateative;
 • serviciile medicate spitalicesti pentru care criteriul de internare este urgenta.
Categoriile de asigurati scutite de coplata si prevazute Ia art. 213(1) din Legea nr. 95/2006 sunt:

 • copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii intre 18 ani si 26 de ani, daca sunt elevi, absolventi de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studentii daca nu realizeaza venituri din munca
 •  

  bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, pentru serviciile medicale aferente bolii de bază respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;

 • pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 740 lei/lună.
 • toate femeile însărcinate şi lăuzele, pentru servicii medicale legate de evoluţia sarcinii, iar cele care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară, pentru toate serviciile medicale.

Categoriile de asiguraţi scutite de coplată, fac dovada acestei calităţi cu documente eliberate de autorităţile competente că se încadrează în respectiva categorie, precum şi cu documente şi/sau, după caz, cu declaraţie pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile privind realizarea sau nu a unor venituri, conform modelului anexat, prevăzut în norme.

Spitalele aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate nu pot încasa o altă plată din partea asiguratului pentru serviciile medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă în afara celor prevăzute.

Numarul chitantei prin care se achita coplata se va consemna in FOCG.

Persoanele scutite de la coplata vor completa o declaratie pe proprie raspundere ca se incadreaza in una din categoriile exceptate.

Excepţie fac urmatoarele tipuri de servicii:

 • serviciile medicale spitaliceşti acordate în secţiile/compartimentele de îngrijiri palliative;
 • serviciile medicale spitaliceşti pentru internările obligatorii pentru bolnavii psihici prevăzuţi la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale;
 • serviciile medicale spitaliceşti de lungă durată – ani;
 • pentru serviciile medicale spitaliceşti pentru care criteriul de internare este urgenţa;

Furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate nu pot încasa o altă plată din partea asiguratului pentru serviciile medicale spitaliceşti pentru care se încasează coplată.