Anunturi

Arhiva 2022
08.12.2022 - REZULTATUL - Privind Proba iNTERVIU pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical generalist, durata nedeterminata din cadrul Ambulatoriului integrat al Spitalului Orasenesc Urlati

05.12.2022 - REZULTATUL - Privind Proba Scrisa pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical generalist, durata nedeterminata din cadrul Ambulatoriului integrat al Spitalului Orasenesc Urlati

22.11.2022 - REZULTATUL - Privind selectia dosarelor pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical generalist, durata nedeterminata din cadrul Ambulatoriului integrat al Spitalului Orasenesc Urlati

07.11.2022 - Anunt - Concurs recrutare post vacant, perioada nedeterminata, norma intreaga, Cabinet Diabet Zaharat, Nutritie si Boli Metabolice din cadrul Ambulatorului integrat al Spitalului Orasenesc Urlati.

27.10.2022 - Rezultatul final la concursul de asistent medical generalist din data de 18.10.2022/25.10.2022

26.10.2022 - REZULTATUL Privind proba interviu pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical generalist din cadrul Ambulatoriului integrat al Spitalului Orasenesc Urlati.

11.10.2022 - Rezultatul - concurs - Asistent medical generalist - Ortopedie si Traumatologie ,din cadrul Ambulatoriului integrat Spitalului Orasenesc Urlati.

26.09.2022 - Anunt-concurs - Asistent medical generalist - Ortopedie si Traumatologie ,din cadrul Ambulatoriului integrat Spitalului Orasenesc Urlati.

12.09.2022 - INFO Primăria / De luni, 19 septembrie, se deschide cabinetul de ortopedie-traumatologie din cadrul Spitalului Orăşenesc Urlaţi

22.08.2022 - rezultatul final privind examenul pentru ocuparea postului unic de medic specialist,in specialitatea Ortopedie si Traumatologie,din cadrul Spitalului Orasenesc Urlati.

28.07.2022 - rezultatul final pentru ocuparea postului de asistent medical generalist perioada determinata,sectia chirurgie generala, din cadrul Spitalului Orasenesc Urlati.

25.07.2022 - rezultatul probei interviu,pentru ocuparea postului de asistent medical generalist perioada determinata,sectia chirurgie generala, din cadrul Spitalului Orasenesc Urlati.

18.07.2022 - rezultatul probei scrise,pentru ocuparea postului de asistent medical generalist perioada determinata, sectia chirurgie din cadrul Spitalului Orasenesc Urlati.

18.07.2022 - rezultatul final,pentru ocuparea postului de asistent medical generalist din Ambulatoriul integrat,cabinet O.R.L,din cadrul Spitalului Orasenesc Urlati.

13.07.2022 - rezultatul probei interviu,pentru ocuparea postului de asistent medical generalist din Ambulatoriul integrat,cabinet O.R.L,din cadrul Spitalului Orasenesc Urlati.

07.07.2022 - rezultatul selectiei de dosare,pentru ocuparea postului de asistent medical generalist,pe perioada determinata din cadrul compartimentului chirurgie generala al Spitalului Orasenesc Urlati.

07.07.2022 - rezultatul final,pentru ocuparea postului de ingrijitoare,din cadrul Spitalului Orasenesc Urlati.

06.07.2022 - rezultatul probei scrise,pentru ocuparea postului de asistent medical generalist ,cabinet O.R.L. din data de 05.07.2022

04.07.2022 - rezultatul probei interviu din data de 01.07.2022

29.06.2022 - Concurs - asistent medical generalist, perioada determinata

28.06.2022 - RREZULTATUL Privind proba scrisa pentru ocuparea unui post vacant de ingrijitoare din cadrul Spitalului Orasenesc Urlati. din data de 27.06.2022

27.06.2022 - Rezultat selectie dosare nr.3149 din 27.06.2022.

20.06.2022 - Rezultat selectie dosare nr.3034 din 20.06.2022.

07.06.2022 - Anunt concurs nr.2775, asist. med. generalist, durata nedeterminata, Ambulatoriul integrat

02.06.2022 - Anunt concurs asist.med.durata determinata nr.2747 din 02.06.2022

02.06.2022 - Anunt concurs ingrijitoare nr.2746 nr.2746/02.06.2022.

30.05.2022 - Rezultatul FINAL pentru post vacant de asistent medical generalist, nr.2642/30.05.2022.

25.05.2022 - Rezultatul probei interviu pentru post vacant de asistent medical generalist, nr.2561/25.05.2022

20.05.2022 - Rezultatul probei scrise pentru post vacant de asistent medical generalist, nr.2457/20.05.2022

16.05.2022 - Rezultatul final cu nr.2348/16.05.2022

11.05.2022 - Rezultatul selectiei de dosare pentru post vacant de asistent medical generalist, nr.2299/11.05.2022

11.05.2022 -Rezultatul probei interviu Din data de 10.05.2022 pentru ocuparea 1( unui) post de Referent de specialitate IA(S), Compartiment achizitii publice, durata nedeterminata, Spitalul Orasenesc Urlati

04.05.2022 -REZULTATUL Probei scrise pentru ocuparea a 1(un) post vacant de Referent de specialitate IA, durata nedeterminata din cadrul Compartimentului Achizitii Publice, Contracte al Spitalului Orasenesc Urlati

29.04.2022 - Rezultatul final privind concursul pentru ocuparea 1( unui) post de registrator medical, durata nedeterminata, in cadrul Biroului de internari si informatii

28.04.2022 - Rezultatul probei interviu Din data de 28.04.2022 pentru ocuparea 1( unui) post de registrator medical, durata nedeterminata , in cadrul Biroului de internari si informatii al Spitalului Orasenesc Urlati

26.04.2022 - Spitalul Orasenesc Urlati organizeaza concurs de recrutare pentru post vacant, pe perioada nedeterminata, norma intreaga. Sectia Medicina Interna-Compartimentul Gastroenterologie - 1 post contractual vacant de asistent medical generalist

21.04.2022 - Rezultate solutionare contestatie proba selectie dosare Pentru ocuparea postului vacant de Referent de specialitate IA Compartiment Achizitii Publice, Contracte al Spitalului Orasenesc Urlati

20.04.2022 -REZULTATUL Probei scrise pentru ocuparea a 1(un) post vacant de Registrator medical, durata nedeterminata din cadrul Biroului internari si Informatii al Spitalului Orasenesc Urlati

20.04.2022 - REZULTATUL Privind selectia dosarelor pentru ocuparea unui post vacant de Referent de specialitate IA Achizitii publice, durata nedeterminata din cadrul Compartimentului Achizitii publice, Contracte

15.04.2022 - Anunt - REZULTATUL Privind selectia dosarelor pentru ocuparea unui post vacant de Registrator medical, durata nedeterminata din cadrul Biroului internari-Informatii - Spitalul Orasenesc Urlati

06.04.2022 - Anunt - Concurs recrutare Compartiment Achizitii Publice - Spitalului Orasenesc Urlati

29.03.2022 - Anunt - Concurs recrutare Birou Internari si Informatii - Spitalului Orasenesc Urlati

11.02.2022 - Anunt - Privind 6 posturi vacante, norma intreaga, durata nedeterminata scoase la concurs Spitalului Orasenesc Urlati

28.02.2022 - Anunt - Privind ocuparea functiei specifice de Director Medical din cadrul Comitetului Director al Spitalului Orasenesc Urlati

28.01.2022 - Anunt - Privind ocuparea unui post vacant prin transfer la cerere

Arhiva 2021
23.12.2021 - REZULTATUL final pentru ocuparea a 1(un) post vacant de asistent medical generalist, durata nedeterminata din cadrul Spitalului Orasenesc Urlati -Ambulatoriu

15.12.2021 - REZULTATUL Privind selectia dosarelor Pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical generalist din cadrul Spitalului Orasenesc Urlati- Ambulatoriul integrat

25.11.2021 - ANUNȚ Spitalul Ordgenesc Urlali, organizeazd concurs de recrutare pentru 1(post) contractual temporar vacant pe perioadd determinatd, norma intreaga, in conformitate cu prevederile H.G.nr.2B6l201j, cu modificarile qi completarile ulterioare - 1 (un) post temporar vacant de asistent medical PL (radiologie), Laborator Radiologie si lmagistica medicala, perioadd determinat6, norma intreaga;

25.11.2021 - ANUNȚ Spitalu! Ordgenesc Urla{i, organizeazd concurs de recrutare pentru 1(post) post vacant, pe perioadd nedeterminatd, norma intreaga, in conformitate cu prevederile H.G.nr.286/2011, cu modificarile gi completarile ulterioare - 1 (un) post asistent medical generalist studii P.L,, perioadd nedeterminatd, norma intreaga in cadrul Ambulatoriului integrat;

16.11.2021 - ANUNȚ DE FINALIZARE PROIECT - „Creşterea capacităţii de diagnosticare şi îngrijire a pacienţilor în contextul pandemiei COVID-19 la Spitalul Orăşenesc Urlaţi”, cod SMIS 140271, Cod apel: POIM/819/9/1/Consolidarea capacitații de gestio-nare a crizei sanitare COVID-19 finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare”

20.10.2021 - REZULTATUL Probei scrise pentru ocuparea a 1(un) post temporar vacant de asistent radiologie, durata determinata din cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistica medicala al Spitalului Orasenesc Urlati

19.10.2021 - REZULTATUL FINAL Pentru ocuparea unui post vacant de ingrijitoare din cadrul Spitalului Orasenesc Urlati

19.10.2021 - REZULTATUL FINAL pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical generalist debutant, durata nedeterminata din cadrul Spitalului Orasenesc Urlati, Cabinet O.R.L.

15.10.2021 - REZULTATUL Probei interviu Pentru ocuparea unui post vacant de ingrijitoare din cadrul Spitalului Orasenesc Urlati

14.10.2021 - REZULTATUL Probei interviu pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical generalist debutant, durata nedeterminata din cadrul Spitalului Orasenesc Urlati, Cabinet O.R.L.

11.10.2021 - REZULTATUL FINAL - Privind examenul de promovare din asistent medical generalist debutant in asistent medical generalist

08.10.2021 - REZULTATUL Probei scrise Pentru ocuparea unui post vacant de ingrijitoare din cadrul Spitalului Orasenesc Urlati

07.10.2021 - REZULTATUL Probei scrise pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical generalist debutant, durata nedeterminata din cadrul Spitalului Orasenesc Urlati, Cabinet O.R.L.

30.09.2021 - REZULTATUL Privind selectia dosarelor Pentru ocuparea unui post vacant de ingrijitoare din cadrul Spitalului Orasenesc Urlati.

30.09.2021 - REZULTATUL Privind selectia dosarelor pentru ocuparea unui post vacant de infirmier din cadrul Spitalului Orasenesc Urlati.

30.09.2021 - REZULTATUL Privind selectia dosarelor pentru ocuparea a doua posturi vacante de asistenti medicali din cadrul Spitalului Orasenesc Urlati.

23.09.2021 - Organizeaza examen de promovare interna din functia de asistent medical debutant in functia de asistent medical

22.09.2021 - Concurs recrutare 1 post perioada determinata - Asistent medical radiologie

16.09.2021 - Nota modificare bibliografie concurs ingrijitoare, infirmiera, asistent medical

13.09.2021 - CONCURS - Un post ingrijitoare, perioada nedeterminata, norma intreaga si 1 infirmiera, perioada nedeterminata, norma intreaga la Spitalului Orasenesc Urlati

13.09.2021 - CONCURS - Un post asistent medical PL Debutant Generalist si 1 post asistent medical PL Radiologie la Spitalului Orasenesc Urlati

30.08.2021 - REZULTATUL FINAL - obtinut de candidati pentru ocuparea unui post vacant de Magaziner , durata nedeterminata din cadrul Compartimentului A.T.A al Spitalului Orasenesc Urlati

26.08.2021 - REZULTATUL obtinut de candidati la proba interviu/practica pentru ocuparea unui post vacant de Magaziner , durata nedeterminata din cadrul Compartimentului A.T.A al Spitalului Orasenesc Urlati

23.08.2021 - REZULTATUL obtinut de candidati la proba scrisa pentru ocuparea unui post vacant de Magaziner , durata nedeterminata din cadrul Compartimentului A.T.A al Spitalului Orasenesc Urlati

13.08.2021 - REZULTATUL Privind selectia dosarelor pentru ocuparea unui post vacant de Magaziner , durata nedeterminata din cadrul Compartimentului A.T.A al Spitalului Orasenesc Urlati

30.07.2021 - Concurs post magazinier Compartiment Aprovizionare, Transport, Administrativ, norma intreaga - durata nedeterminata din cadrul Spitalului Orasenesc Urlati

29.07.2021 - Rezultatul Final - pentru ocuparea a 3(trei) posturi vacante de asistenti medicali generalisti, durata nedeterminata din cadrul Spitalului Orasenesc Urlati, 1 post Compartiment chirurgie, 1 post Sectia Medicina interna, 1 post Camera de garda

28.07.2021 - Rezultatul Probei Interviu - pentru ocuparea a 3(trei) posturi vacante de asistenti medicali generalisti, durata nedeterminata din cadrul Spitalului Orasenesc Urlati, 1 post Compartiment chirurgie, 1 post Sectia Medicina interna, 1 post Camera de garda

23.07.2021 - Rezultatul Final - pentru ocuparea a 2(doua) posturi vacante de asistenti medicali, durata determinata din cadrul Spitalului Orasenesc Urlati, 1 post la Compartiment A.T.I.si 1 post la Sectia Medicina Interna

22.07.2021 - Rezultatul Probei Scrise - pentru ocuparea a 3(trei) posturi vacante de asistenti medicali generalisti, durata nedeterminata din cadrul Spitalului Orasenesc Urlati, 1 post Compartiment chirurgie, 1 post Sectia Medicina interna, 1 post Camera de garda

21.07.2021 - Rezultatul Final - De la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de Referent de specialitate III(S) la Compartimentul de Management al Calitatii Serviciilor Medicale

20.07.2021 - Rezultatul Final - De la concursul pentru ocuparea unui post vacant pe perioada nedeterminata de Referent de Specialitate –debutant, Compartiment Runos, Spitalul Orasenesc Urlati, organizat in perioada 12.07.2021-20.07.2021

19.07.2021 - REZULTATUL Probei interviu pentru ocuparea a doua posturi temporar vacante de asistenti medicali, durata determinata din cadrul Spitalului Orasenesc Urlati, 1 post la Compartiment A.T.I.si 1 post la Sectia Medicina Interna

16.07.2021 - Rezultatul Referent - Spitalul Orasenesc Urlati, organizat in perioada 12.07.2021-20.07.2021

14.07.2021 - Rezultatul Probei interviu De la concursul pentru ocuparea unui post vacant pe perioada nedeterminata de Referent de Specialitate –debutant, Compartiment Runos Spitalul Orasenesc Urlati, organizat in perioada 12.07.2021-20.07.2021

14.07.2021 - REZULTATUL obtinut de candidatele care au sustinut proba scrisa la concursul, organizat in data 13-07-2021 de ora 10:00 pentru ocuparea a 2(doua) posturi temporar vacante de asistenti medicali durata determinata – Spitalul Orasenesc Urlati

12.07.2021 - Rezultatul al concursului desfasurat in perioada 29.06.2021-12.07.2021 in vederea ocuparii postului vacant de Bucatar, durata nedeterminata, la Blocul Alimentar al Spitalului Orasenesc Urlati

12.07.2021 - REZULTATUL Rezultatul - obtinut de candidatele care au sustinut proba scrisa la concursul organizat in data de 12.07.2021, ora 10,00 pentru ocuparea unui post vacant de Referent de specialitate debutant–Compartiment Runos – Spitalul Orasenesc Urlati

09.07.2021 - REZULTATUL Privind selectia dosarelor pentru ocuparea a trei posturi vacante de asistenti medicali generalisti, durata nedeterminata din cadrul Spitalului Orasenesc Urlati.

09.07.2021 - REZULTATUL Probei Interviu obținut de candidata pentru ocuparea unui post vacant de Bucatar în cadrul Blocului alimentar din cadrul Spitalului Orasenesc Urlati

07.07.2021 - REZULTATUL - Privind selectia dosarelor pentru ocuparea a doua posturi temporar vacante de asistenti medicali, durata determinata din cadrul Spitalului Orasenesc Urlati, 1 post la Compartiment A.T.I.si 1 post la Sectia Medicina Interna

07.07.2021 - REZULTATUL - obtinut de candidatele care au sustinut proba scrisa la concursul organizat in data de 07.07.2021, ora 10:00 pentru ocuparea unui post vacant de Bucatar din cadrul Blocului Alimentar al Spitalului Orasenesc Urlati.

07.07.2021 - REZULTATUL - Privind selectia dosarelor pentru ocuparea unui post vacant de Referent de specialitate III(S), durata nedeterminata din cadrul Compartimentului de Management al Calitatii Serviciilor al Spitalului Orasenesc Urlati.

02.07.2021 - REZULTATUL - Privind selectia dosarelor pentru ocuparea unui post vacant de Referent de specialitate debutant, durata nedeterminata din cadrul Compartimentului Runos al Spitalului Orasenesc Urlati.

30.06.2021 - REZULTATUL - Privind selectia dosarelor pentru ocuparea unui post vacant de Bucatar, durata nedeterminata din cadrul Blocului alimentar al Spitalului Orasenesc Urlati

28.06.2021 - ANUNT CONCURS 2 POSTURI perioada determinata : ASISTENT MEDICAL GENERALIST (COMP. A.T.I.), ASISTENT MEDICAL GENERALIST (SECTIA MEDICINA INTERNA) - in cadrul Spitalului Orasenesc Urlati

28.06.2021 - ANUNT CONCURS 3 POSTURI perioada nedeterminata : ASISTENT MEDICAL GENERALIST (COMP. CHIRURGIE GENERALA), ASISTENT MEDICAL GENERALIST (SECTIA MEDICINA INTERNA), ASISTENT MEDICAL DEBUTANT LICENTIAT (CAMERA DE GARDA) - in cadrul Spitalului Orasenesc Urlati

22.06.2021 - ANUNT CONCURS POST perioada nedeterminata la Comparlimentul de Management al calitatii Serviciilor Medicale - in cadrul Spitalului Orasenesc Urlati

17.06.2021 - ANUNT CONCURS POST REFERENT DE SPECIALITATE - in cadrul Spitalului Orasenesc Urlati

14.06.2021 - ANUNT CONCURS ARE UN POST BUCATAR LA BLOCUL ALIMENTAR - in cadrul Spitalului Orasenesc Urlati

11.06.2021 - ANUNT CONCURS MEDICI - MEDICINA INTERNA DOUA POSTURI, NEUROLOGIE UN POST - in cadrul Spitalului Orasenesc Urlati

19.05.2021 - PROCES VERBAL - Privind rezultatul final obtinut la examenul pentru ocupare a functiei vacante de Director financiar-contabil, in cadrul Spitalului Orasenesc Urlati

12.04.2021 - PROCES VERBAL - Privind rezultatul selectiei dosarelor depuse de candidatii inscrisi la concursul/examen de ocupare a functiei vacante de Director financiar-contabil, in cadrul Spitalului Orasenesc Urlati

19.04.2021 - ANUNT - Spitalul Orasenesc Urlati organizeaza in perioada 19.05.2021 - 24.05.2021, la sediull unitatii, in conformitate cu prevederile legii nr.95/2006 si ale Ord. M.S. nr.284/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, concurs pentru ocuparea functiei de DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

14.01.2021 - ANUNT - Privind rezultatul etapei de sustinere publica si evaluare a proiectului de management la concursul pentru ocuparea functiei de Manager - Persoana Fizica, la Spitalul Orasenesc Urlati.

08.01.2021 - Proiect de Management - Planificarea si Organizarea Serviciilor de Sanatate la nivelul Spitalului Orasenesc Urlati.

05.01.2021 - Anunt, privind rezultatul etapei de verificare a indeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite in anuntul de concurs inregistrat cu nr. 6882/21.12.2020.

Arhiva 2020
21.12.2020 - Spitalul Orasenesc Urlati anunta reluarea procedurii de organizare si desfasurare a concursului suspendat, de la etapa de depunere a dosarelor pentru ocuparea functiei de manager.

23.11.2020 - Spitalul Orasenesc Urlati invită operatorii economici să depună oferte pana pe data de 02.12.2020 pentru achiziția prin cumpărare directă de lucrari de amenajare si dotare constructie modulara radiologie pentru amplasare CT.

03.10.2020 - ANUNT ÎNCEPERE PROIECT – "Creşterea capacităţii de diagnosticare şi îngrijire a pacienţilor în contextul pandemiei COVID-19”

03.08.2020 - ANUNT SUSPENDARE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE MANAGER – PERSOANĂ FIZICĂ LA SPITALUL ORĂȘENESC URLAȚI

09.07.2020 - ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE MANAGER – PERSOANĂ FIZICĂ LA SPITALUL ORĂȘENESC URLAȚI

09.07.2020 - BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL DE OCUPAREA FUNCȚIEI DE MANAGER PERSOANĂ FIZICĂ SPITALUL ORĂȘENESC URLAȚI

09.07.2020 - CALENDAR CONCURS MANAGER SPITALUL ORĂSENESC URLAȚI

08.07.2020 - ANUNT - examen de promovare din functia de registrator medical (M) in functia de registrator medical principal (M) - al Spitalului Orasenesc Urlati

29.06.2020 - REZULTATUL FINAL - obtinut la concursul pentru ocuparea a doua posturi vacante de asistent medical generalist din cadrul Ambulatoriului integrat al Spitalului Orasenesc Urlati

23.06.2020 - REZULTATE -PROBA PRACTICĂ pentru ocuparea a doua posturi vacante de asistent medical generalist din cadrul Ambulatoriului integrat spitalului

17.06.2020 - REZULTATE -PROBA SCRISĂ pentru ocuparea a doua posturi vacante de asistent medical generalist din cadrul Ambulatoriului integrat spitalului

10.06.2020 - ANUNT - RELUARE CONSURSURI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR!

19.05.2020 - ANUNT - AMANARE CONSURSURI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR!

18.03.2020 - ANUNT - AMANARE CONSURSURI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR!

12.03.2020 - ANUNT - Recrutare un post referent de specialitate - Spitalul orasenesc Urlati

05.03.2020 - REZULTATUL - Privind selectia dosarelor pentru ocuparea a doua posturi vacante - asistent medical generalist - Ambulatoriu Integrat - Spitalul orasenesc Urlati

27.02.2020 - Covid-19 CE TREBUIE SA STITI DESPRE NOUL CORONA VIRUS(Covid-19)

24.02.2020 - Bibliografie - Pentru ocuparea postului de Asistent Medical Generalist / Principal PL

24.02.2020 - ANUNT - Concurs recrutare 2 posturi, norma intreaga, perioada nedeterminata - Asistent medical generalist in cadrul Ambulatoriului integrat al Spitalului Orasenesc Urlati

24.02.2020 - ANUNT - Concurs recrutare 1 post, norma intreaga, perioada nedeterminata - Asistent medical generalist grad principal in cadrul Sectiei Medicina Interna a Spitalului Orasenesc Urlati

Arhiva 2019
31.12.2019 -Centralizator nominal privind rezultatele la concursul din perioada 23.12.2019 - 27.12.2019 pentru ocuparea unui post vacant de ingrijitoare din cadrul Ambulatoriului integrat al Spitalului Orasenesc Urlati

27.12.2019 - Rezultatul obtinut de candidatele care au sustinut proba interviu la concursul organizat in data de 27.12.2019, ora 10,00 pentru ocuparea unui post vacant de ingrijitoare din cadrul Ambulatoriului integrat Spitalului Orasenesc Urlati

19.12.2019 - Rezultatul privind selectia dosarelor pentru ocuparea postului vacant de ingrijitoare la Ambulatoriul integrat al Spitalului Orasenesc Urlati

03.12.2019 - Spitalul Orășenesc Urlați organizează concurs de recrutare pentru 3(trei) posturi contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată

29.11.2019 - Rezultat final obținut la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de asistent medical generalist coordonator grad principal din cadrul Compartimentului de chirurgie generală al Spitalului Orășenesc Urlați

26.11.2019 - Rezultat final obținut la examenul organizat in 21.11.2019 pentru ocuparea postului vacant de asistent medical generalist la Compartimentul Pediatrie al Spitalului Orasenesc Urlati

25.11.2019 - Rezultat privind selectia dosarelor pentru ocuparea posturilor vacante de asistent medical principal sef din cadrul Sectiei de medicina interna si asistent principal coordonator din cadrul Compartimentului de Pediatrie al Spitalului Orasenesc Urlati

15.11.2019 - Rezultat selectie dosare pentru ocuparea posturilor vacante de asistent medical principal sef si asistent medical principal coordonator

14.11.2019 - Tematica si Bibliografie - concurs posturi vacante de asistent medical principal sef si asistent medical principal coordonator

4.11.2019 - Anunt Concurs - Asistent Medical (P.L.)- Compartiment Medicina Interna si Chirurgie Generala durata nedeterminata

4.11.2019 - Anunt Concurs - Asistent Medical (P.L.)- Compartiment Pediatrie durata determinata

24.10.2019 - Rezultatul privind selectia dosarelor - Asistent Medical Generalist grad principal - Compartiment Pediatrie durata determinata

16.10.2019 - Concurs Recrutare - Asistent Medical Generalist - Compartiment Pediatrie durata determinata

10.10.2019 - Rezultatul Final obtinut la concursul organizat pentru ocuparea postului temporar vacant - Asistent Medical Generalist - Compartiment Pediatrie in perioada 01.10.2019 - 07.10.2019

08.10.2019 - Rezultatul proba interviu - pentru ocuparea postului temporar vacant - Asistent Medical Generalist - Compartiment Pediatrie

01.10.2019 - Rezultatul obtinut pentru ocuparea postului temporar vacant - Asistent Medical Generalist - Compartiment Pediatrie

25.09.2019 - Rezultatul privind selectia dosarelor pentru ocuparea postului temporar vacant - Asistent Medical Generalist - Compartiment Pediatrie

24.09.2019 - Tematica si Bibliografie - Asistent Medical Generalist

16.09.2019 - Concurs recrutare - Compartiment Pediatrie - Asistent Medical Generalist

03.09.2019 - Rezultatul final - Concurs ocupare doua posturi de asistent medical generalist - Chirurgie Generala

30.08.2019 - Rezultate proba practica - Concurs ocupare doua posturi de asistent medical generalist - Chirurgie Generala

23.08.2019 - Rezultate proba scrisa - Concurs ocupare doua posturi de asistent medical generalist - Chirurgie Generala

12.08.2019 - Rezultal selectie dosare asistent medical medicina generala in Compartinentul Chirurgie Generala

31.07.2019 - Tematica si bibliografia - Asistent Medical Generalist - Chirurgie Generala

29.07.2019 - Rezultat Final - Concurs - Asistent Medical

25.07.2019 - Anunt Concurs- Asistent Medical(2 posturi)

24.07.2019 - Rezultat interviu ocupare post asistent medical generalist principal in compartimentul de chirurgie generala

17.07.2019 - Rezultat proba scrisa ocupare post asistent medical generalist grad principal in compartimentul chirurgie generala

24.06.2019 - Anunt ocupare post asistent medical generalist grad principal in compartimentul chirurgie generala

14.06.2019 - Rezultat final ocupare post asistent medical medicina generala in compartimentul chirurgie generala

12.06.2019 - Rezultat interviu ocupare post asistent medical medicina generala in compartimentul chirurgie generala

05.06.2019 - Rezultat proba scrisa ocupare post asistent medical medicina generala in compartimentul chirurgie generala (2 posturi)

28.05.2019 - Rezultat selectie dosare asistent medical medicina generala in compartimentul chirurgie generala (2 posturi)

13.05.2019 - Organizare concurs asistent medical medicina generala in compartimentul chirurgie generala (2 posturi)

24.04.2019- REZULTATE FINALE concurs asistent medical in cabinetul de neurologie

19.04.2019- Rezultat interviu asistent medical in cabinetul de neurologie

11.04.2019- Rezultat proba scrisa asistent medical in cabinetul de neurologie

04.04.2019- Rezultate selectie dosare asistent medical in cabinetul de neurologie

04.04.2019- Rezultate ocupare post contabil IA

21.03.2019-Anunt Ocupare post asistent medical, Contabil IA și rezultat ocupare post medic radiolog