Despre noi

 

Spitalul Orăşenesc Urlati este unitate sanitară publica, cu paturi, cu personalitate juridică, fiind în administrarea Consiliului Local Urlati, conform H.G.nr. 1882/21.12.2006 si H.C.L. nr.32/24.02.2011, functioneaza in baza Legii 95 din 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Spitalul Orăşenesc Urlati este unitate sanitară, de categoria a-IV-a.

Are cerere de acreditare catre Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor din anul 2014.

Spitalul Orasenesc Urlati are sediul in oraşul Urlati, str. Independentei nr. 52, judeţul Prahova; Tel. 0244272518; Fax 0244272517; e-mail spital@spitalulurlati.ro

Misiunea si scopul nostru

 

Misiunea spitalului constă în îmbunătăţirea considerabilă a stării de sănătate a pacienţilor, indiferent de mediul de provenienţă al acestora şi de situaţia socio-economică.

Scopul spitalului il resprezinta imbunatăţirea calităţii serviciilor medicale prin orientarea serviciilor de sănătate către pacient, prestate la un grad înalt de calitate, eficiență și performanță, precum și obținerea acreditării spitalului.

Scurt istoric

 

 •  În 1877 este înființat spitalul având o vechime de peste 100
  de ani (1877-2017)
 •  În perioada 2011-2014 activitatea spitalului a fost suspendată
  prin O.M.S
 •  În anul 2012, Ministerul Sănătății a aprobat schimbarea
  titulaturii unităţii, respectiv din CENTRUL DE SĂNĂTATE
  URLAȚI în SPITALUL ORĂŞENESC URLAŢI.

Obiectivele strategice

 

 • Extinderea gamei serviciilor oferite de spital;
 •  Crearea unei culturi organizaţionale bazate pe siguranța
  pacientului;
 •  Îmbunătățirea managementului calității în spital;
 •  Dezvoltarea resurselor umane;
 •  Asigurarea unei comunicări eficiente între managementul
  organizației și personal.